סיפורם של תורם ומושתלת כליה מאלעד

הכתבה פורסמה בקוראים אלעד  ב 29.11.2018 .

תורם כליה ומושתל כליה מאלעד

תורם כליה ומושתל כליה מאלעד

תורם כליה ומושתל כליה מאלעדתורם כליה ומושתל כליה מאלעד