סעודת הודיה על תרומת כליה

הכתבה פורסמה ביתד נאמן ב 19.4.2019.

עקיבא קאלשין התורם ויהודה גול המושתל עושים סעודת הודיה. דף 1 של הכתבה

עקיבא קאלשין התורם ויהודה גול המושתל עושים סעודת הודיה. דף 2 של הכתבה

עקיבא קאלשין התורם ויהודה גול המושתל עושים סעודת הודיה. דף 3 של הכתבה