עדנה תורמת כליה ליהודה

הכתבה פורסמה ב- ידיעות טבריה ב- 19.8.2022.

הכתבה פורסמה ב- ידיעות העמק עפולה ב- 19.8.2022.

עדנה טוויל תורמת כליה ליהודה כהן