על תרומות כליה וחסד במגזר החרדי

פורסם ברדיו קול ברמה