ענין ציבורי

הכתבה פורסמה בהמודיע ב18.7.2019

רחל הבר משתתפת בפאנל של נשות ציבור

רחל הבר משתתפת בפאנל של נשות ציבור

רחל הבר משתתפת בפאנל של נשות ציבור

רחל הבר משתתפת בפאנל של נשות ציבור

רחל הבר משתתפת בפאנל של נשות ציבור