ערב "נותנים חיים" עם מתנת חיים

הכתבה פורסמה ב471 העיתון שמחבר ב- 20.2.2020.

ערב "נותנים חיים" עם מתנת חיים