צחי וייס נפרד ממוני כלילי ז”ל

הכתבה פורסמה ב- ידיעות טבריה וב – ידיעות העמק עםולה ב- 3.3.2023.