רבנים עם מוסר כליות

הכתבה פורסמה בעולם קטן ב5.7.2019.

הרב דניאל מו תורם כליה להרב משה קליין

הרב דניאל מו תורם כליה להרב משה קליין

הרב דניאל מו תורם כליה להרב משה קליין