שבת תורמים 2020

בשבת פרשת וארא תש"פ, נערכה שבת תורמים במלון לניאדו בירושלים. ראו כתבות על השבת.

הכתבה פורסמה בעולם קטן ב- 31.1.2020.

סיון רהב מאיר כותבת על שבת תורמי כליה

סיון רהב מאיר כותבת על שבת תורמי כליה

הכתבה פורסמה בחדש בבית שמש ב- 30.1.2020.

שבת תורמים 2020

הכתבה פורסמה בחדש בבית שמש ב- 30.1.2020.

שבת תורמים 2020

הכתבה פורסמה בהשבוע בבית שמש ב30.1.2020

שבת תורמים 2020