שעת סיפור – מתנת החיים

הכתבה פורסמה באותיות וילדים ב-14.1.20202.

שעת סיפור - מתנת החיים

שעת סיפור - מתנת החיים

שעת סיפור - מתנת החיים