תורם ומושתל מדליקים נרות חנוכה בערוץ 14

הכתבה שודרה בנר שלישי של חנוכה תשפ”ג, 20.12.2022.