תורמי כליה הם גיבורי העשור

הכתבה פורסמה בקול הגולן ב-3.1.2020.

תורמי כליה הם גיבורי העשור

תורמי כליה הם גיבורי העשור