תקנון העמותה

תקנון העמותה

ארגון מתנת חיים הינו ארגון ללא רווח, אשר כל פעולותיו נעשות למטרת חסד. המניע היחיד של המנהלים של הארגון הוא הרצון והנכונות לעזור לזולת.

כל פעולות הארגון נעשות בהתאם ובכפוף לחוקי מדינת ישראל ובהתאם לחוק הבינלאומי.
כיהודים מאמינים אנו מצהירים כי כל פעולותינו הינן בכפוף להלכה היהודית, על פי תורת ישראל, ובהתאם למוסר היהודי, ממנו אנו שואבים את תחושת השליחות והמצוה.

העיסוק בעידוד אנשים מתאימים לתרום את כליתם להצלת זולתם, הינו אך ורק סביב תרומה אלטרואיסטית התנדבותית ואין לנו שום קשר לכל דבר שריח סחר איברים נודף ממנו.

מטרת הארגון היא להביא בפני הציבור את המידע שנצבר ברשותנו ממקורות שונים ונסיון רב, אך אין בכך משום המלצה ולפיכך כל החלטה שאדם מקבל הינה על אחריותו האישית בלבד.