תרם כליה לנהג חבר אגד

הכתבה פורסמה בהמודיע ב 21.9.2018