תרם כליה לשכנו בבית הכנסת

הכתבה פורסמה בהד העיר דרום ב16.7.2019.