תרמתי כליה ונותרתי בחיים: השתלות בישראל 2011

סרט שעוסק בנושא "תרומות מן החי" וחושף שלושה סיפורים אנושיים מרגשים של תרומות לחולי כליה. הסרט פורסם בג' באדר ב' תשע"א, 9.3.2011.