215 תורמי כליה בשנת 2021

הכתבה פורסמה ב- ישראל היום ב- 6.12.2021.שיא של תורמי כליה לשנה אחת - 215 תורמים בשנת 2021