700 כליות בתוך עשור

הכתבה פורסמה בשופר ב9.8.2019.

700 כליות בתוך עשור, שופר 9.8.2019