אחרי המתנה ארוכה, בוריס זכה לקבל כליה. רגע לפני הניתוח הוא רוצה לשלוח מסר מחזק לכל הממתינים לתרומה.