#גםאנימתנתחיים

מושתלי כליה, תורמי כליה וידידי מתנת חיים מביעים תמיכה בעד הרב הבר ומתנת חיים.

סרטונים נוספים