רב הבר אחד מגיבורי העשור

הרב הבר נבחר לאחד מגיבורי העשור של ישראל היום.

הכתבה פורסמה בישראל היום ב27.12.2019.

רב הבר אחד מניבורי העשור של ישראל היום