שלושה תורמי כליה מגיעים לפסגת הקילימנג’רו ויש להם מטרה אחת: להעלות מודעות לתרומות כליה