כליות שלובות

הכתבה פורסמה במעריב ב-5.2.2020.

כתבה על תורמי כליה אלטרואיסטיים שפורסמה במעריב

כתבה על תורמי כליה אלטרואיסטיים שפורסמה במעריב

כתבה על תורמי כליה אלטרואיסטיים שפורסמה במעריב