מיכאל קורן התאכזב

הכתבה פורסמה בידיעות המפרץ ב- 8.4.2020.

מיכאל קורן התאכזב כשדחו את השתלת הכחיה שלו