לתת חיים

סיפורים של תורמי כליה שהופיעו בעלון שהופץ לקראת פסח תשע"ז.

לקריאה לחצו כאן >>>

סיפורם של תורמי כליה - חוברת לקראת פסח תשע"ז