אחיות לכליה: הקשר המיוחד בין אוולין ללימור

כשהיא תשושה ובמצב גופני ירוד, חוותה לימור נס גלוי – תרומת כליה מאוולין חזות, אישה עם סיפור חיים מופלא משלה.

לקריאה נוספת