שהחינו

סיפורים מופלאים של תורמי כליה שהופיעו בעלון שהופץ לקראת סוכות תשע"ט.

לקריאה לחצו כאן >>>

חוברת פרסום סוכות תשע"ט